Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 13-17 Ninja 300R