Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 07-08 GSXR 1000