Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 04-08 YZF R1