Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 04-05 GSXR 600 / 750